Thú Vui

88 chiêu chơi lan

Chiêu số 1: Những nguyên tắc cơ bản cho người trồng lan: – Khô nhưng không hạn. – Ẩm nhưng không ướt. Chiêu số 2: Tưới phân loãng nhiều lần tốt hơn tưới dày nồng độ cao. Chiêu số 3: Không nên thử nghiệm qua nhiều loại phân trong thời gian ngắn. Chiêu số 4: …

88 chiêu chơi lanRead More »

Scroll to Top