Hướng Dẫn Sử Dụng Website Wordpress » Kỹ Sư Phú

Hướng Dẫn Sử Dụng Website WordPress

13 / 100

Nội dung bài viết không hướng dẫn bạn cách để tạo một Website trên nền tảng WordPress, Mà thay vào đó bài hướng dẫn giúp bạn biết cách sử dụng website trên nền tảng WordPress một cách thuần thục. Bài viết hướng tới những quản trị viên không chuyên có thể tự đăng bài, viết bài và sử dụng đầy đủ các tính năng có sẵn trên WordPress.

Cách điều chỉnh ngôn ngữ tiếng Việt
Mục Bảng tin

Mục Bảng tin 

Mục Bài viết

Mục Thư viện

Mục Trang

Mục Phản hồi

Mục Giao diện

Mục Plugins

Một Thành viên

Một Công cụ

Mục Cài đặt