KEYWORD RESEARCH – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA
– Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner
– Google Trends https://trends.google.com/trends/
– Keyword Tool http://keywordtool.io/
– Uber Suggest https://ubersuggest.io/
– WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools
– Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer
– SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/
LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK
– Ahrefs https://ahrefs.com/
– Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/
– Majectic Seo http://www.majesticseo.com/
– SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/
– LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/
– Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/
WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER
– Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/
– Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster
– Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/
WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE
– Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
– Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/
– Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/
– Webpage Test http://www.webpagetest.org/
WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE
– WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/
– SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/
– Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader
– Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA
– Helu Ranking http://ranking.helu.vn/
– SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php
– RankTracker https://www.ranktracker.com/
– Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker
– SerpStat https://serpstat.com/
TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC
– Google Analytics http://www.google.com/analytics/
– SimilarWeb https://www.similarweb.com/
USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP
– Heap Analytics https://heapanalytics.com/
– FullStory https://www.fullstory.com/
– Piwik https://piwik.org/
CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG
– Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
– CopyScape http://www.copyscape.com/
– BuzzSumo http://buzzsumo.com/
– Grammarly https://www.grammarly.com/
SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER
– Buffer https://buffer.com/
– Hootsuite https://hootsuite.com/
– Dlvr.it https://dlvrit.com/
– Social Bakers https://www.socialbakers.com/
SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI
– Google Alerts https://www.google.com/alerts
– SMCC https://smcc.vn/
– SocialOne http://en.socialone.us/
– BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/
– SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring
– Sociograph.io https://sociograph.io/

EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL
– MailChimp https://mailchimp.com/
– MailGun https://www.mailgun.com/
– Mail-Tester https://www.mail-tester.com/
– Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/
– SendPulse https://sendpulse.com/
DOMAIN/HOSTING – CÁC NHÀ CUNG CẤP TÊN MIỀN, HOSTING LỚN CÓ UY TÍN
– Godaddy http://chauvn.com/godaddy
– Namecheap http://chauvn.com/namecheap
– Vultr http://chauvn.com/vultr
LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE
– LadiPage https://ladipage.vn/
– InstaPage https://instapage.com/
– LeadPages https://www.leadpages.net/
– Unbounce https://unbounce.com/
MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ
– Canva https://www.canva.com/
– Pencil http://pencil.evolus.vn/
– Fotor http://www.fotor.com/
– Uplevo http://www.uplevo.com/get-started
– BannerSnack http://bannersnack.com/
– Compressor https://compressor.io/
– Animaker https://www.animaker.com/
– Pixabay https://pixabay.com/
– VectorStock https://www.vectorstock.com/
– Icon Finder https://www.iconfinder.com/
– 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/
CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG
– Zopim https://www.zopim.com/
– Zendesk https://www.zendesk.com/
– Subiz https://subiz.com/vi/
– VChat http://vchat.vn/

Tổng hợp các nhóm công cụ hỗ trợ dành cho dân Digital Marketing, SEO và MMO (Tham khảo)
5 (100%) 1 vote

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *