Đăng tin BĐS Trên ZaloShop.me » Kỹ Sư Phú

Đăng tin BĐS Trên ZaloShop.me

19 / 100

Đầu tiên để đăng tin trên ZaloShop bạn cần truy cập vào địa chỉ

Giao diện đăng tin của ZaloShop trên máy tính
Giao diện Zalo Shop trên mobile
Giao diện đăng tin trên mobile

Sau khi đã đăng tin thành công, tin đang sẽ ở trạng thái chờ duyệt. Khoảng thời gian này đội ngũ Zalo sẽ hỗ trợ xem xét & phê duyệt tin đăng, nếu tin đăng được duyệt thành công bạn sẽ nhận được thông báo như hình bên dưới

Mẫu tin rao đã được duyệt thành công